รัฐผุดแนวคิด ชวนงดสาดน้ำ “สงกรานต์” ตุนน้ำใช้หน้าแล้ง

ภัยแล้งพ่นพิษ ผอ.สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา แนะงดสาดน้ำ สงกรานต์ เอาแค่ประพรมน้ำให้เป็นพิธีพอ หวังให้นำเหลือพอใช้ในหน้าแล้งก่อนฝนมาถึง

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (24 ก.พ. 59) หน่วยงานรัฐบาลทั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ออกมาเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์หยัดการใช้น้ำ หลังจากในปีนี้น้ำในเขื่อนต่างๆ มีปริมาณน้อย และคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งที่จะถึง

tnews_1428640696_5402

โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ ที่หน่วยงานรัฐได้แนะนำว่าควรลดจำนวนวันเล่นลง และเปลี่ยนจากการสาดน้ำ ให้เป็นการประพรมน้ำแทน ซึ่งนายทองเปลว กองจันทร์ ผอ.สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และโฆษกกรมชลประทาน เผยว่า แนว คิดดังกล่าวเป็นการรณรงค์ช่วยประหยัดน้ำไม่ใช่การให้งดหรือเลิกเล่นกิจกรรม เพราะช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีทั่วประเทศต้องใช้น้ำ ซึ่งหากงดจำนวนวันเล่น และปริมาณการใช้น้ำเล่น ก็จะทำให้มีน้ำสำรองใช้ รองรับสถานการณ์ช่วงหน้าแล้งที่จะเกิดขึ้น